Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi’ne kabul edilen bütün çalışmalar, intihal denetiminden geçmektedir. İntihal denetimi neticesinde eşleşmeler incelenmekte ve bunun sonucunda makale ile ilgili intihal raporu oluşturulmaktadır. Editör(ler), yaptıkları inceleme neticesinde makalenin ilgili bölümlerinde düzeltme talebinde bulunabilir veya makaleyi yayın sürecinden çıkarabilir. Turnitin ve itenticate benzerlik programları kullanılarak benzerliklerine bakılan makalelerin, benzerlik oranlarının kaynakça hariç maksimum %15 olması gerekmektedir. Bu nedenle, yazarların dergiye makale göndermeleri öncesinde benzerlik programları kullanılarak makalelerin benzerlik oranlarını kontrol etmeleri önerilmektedir.

Yazar(lar)ın, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde belirtilen etik kurallara uyması beklenmektedir. Kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde “özet” olarak sunulan çalışmalar ile yükseklisans/ doktora tezinden üretilen çalışmalarda yazar(lar), bu durumu makalelerinde dipnot olarak belirtmek zorundadır. Bir sayıda, yazar(lar)a ait yalnızca bir makale yayımlanabilir.  Yayın sonrasında etik ihlali yapıldığı kanıtlanan makale(ler), yayından kaldırılır.

TELİF HAKKI BİLDİRİMİ

Yazarlar, makalelerinin telif haklarını Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi’ne devretmekle yükümlüdür. Yazarlar, telif hakkı dışındaki bütün hakları, ticari amaçlı olmamak kaydıyla kendi amaçları için çoğaltma, derginin kaynakça bölümünde belirtilmesi kaydıyla yazarın kitaplarında veya derslerinde eserin bir bölümünü kullanma ve makale künyesini belirtmek kaydıyla kişisel web sayfalarına kullanma hakları saklıdır. Hakem değerlendirme neticesinde kabul edilen makalelerde, yazarlar “Telif Hakkı Devir Formu” belgesini imzalayarak e-posta yoluyla göndermek zorundadır. Telif hakkı devir formunu göndermeyen yazarların makaleleri yayımlanmaz.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, açık erişim politikasını benimseyen, herkesin kolayca ve ücretsiz olarak erişim sağlamasını kendine görev edinen ulusal bir dergidir. Derginin resmi web adresi turnad.org’tur. Dergi, açık erişim politikası doğrultusunda kaynak göstermek koşuluyla hakem değerlendirmesi tamamlanan bütün eserleri kullanabilir, çoğaltabilir ve paylaşabilir. Aynı zamanda hakem değerlendirmesi tamamlanarak yayımlanan bütün makaleler dergi kullanıcıları tarafından, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, kaynak göstermek kaydıyla ücretsiz olarak okunabilir, indirilebilir, dağıtılabilir, çıktısı alabilir ve makalelere bağlantı verebilir.