*English version is written down below.

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi’ne kabul edilen bütün çalışmalar, intihal denetiminden geçmektedir. İntihal denetimi neticesinde eşleşmeler incelenmekte ve bunun sonucunda makale ile ilgili intihal raporu oluşturulmaktadır. Editör(ler), yaptıkları inceleme neticesinde makalenin ilgili bölümlerinde düzeltme talebinde bulunabilir veya makaleyi yayın sürecinden çıkarabilir. Turnitin ve itenticate benzerlik programları kullanılarak benzerliklerine bakılan makalelerin, benzerlik oranlarının kaynakça hariç maksimum %15 olması gerekmektedir. Bu nedenle, yazarların dergiye makale göndermeleri öncesinde benzerlik programları kullanılarak makalelerin benzerlik oranlarını kontrol etmeleri önerilmektedir.

Yazar(lar)ın, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde belirtilen etik kurallara uyması beklenmektedir. Kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde “özet” olarak sunulan çalışmalar ile yükseklisans/ doktora tezinden üretilen çalışmalarda yazar(lar), bu durumu makalelerinde dipnot olarak belirtmek zorundadır. Bir sayıda, yazar(lar)a ait yalnızca bir makale yayımlanabilir.  Yayın sonrasında etik ihlali yapıldığı kanıtlanan makale(ler), yayından kaldırılır.

TELİF HAKKI BİLDİRİMİ

Yazarlar, makalelerinin telif haklarını Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi’ne devretmekle yükümlüdür. Yazarlar, telif hakkı dışındaki bütün hakları, ticari amaçlı olmamak kaydıyla kendi amaçları için çoğaltma, derginin kaynakça bölümünde belirtilmesi kaydıyla yazarın kitaplarında veya derslerinde eserin bir bölümünü kullanma ve makale künyesini belirtmek kaydıyla kişisel web sayfalarına kullanma hakları saklıdır. Hakem değerlendirme neticesinde kabul edilen makalelerde, yazarlar “Telif Hakkı Devir Formu” belgesini imzalayarak e-posta yoluyla göndermek zorundadır. Telif hakkı devir formunu göndermeyen yazarların makaleleri yayımlanmaz.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, açık erişim politikasını benimseyen, herkesin kolayca ve ücretsiz olarak erişim sağlamasını kendine görev edinen ulusal bir dergidir. Derginin resmi web adresi turnad.org’tur. Dergi, açık erişim politikası doğrultusunda kaynak göstermek koşuluyla hakem değerlendirmesi tamamlanan bütün eserleri kullanabilir, çoğaltabilir ve paylaşabilir. Aynı zamanda hakem değerlendirmesi tamamlanarak yayımlanan bütün makaleler dergi kullanıcıları tarafından, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, kaynak göstermek kaydıyla ücretsiz olarak okunabilir, indirilebilir, dağıtılabilir, çıktısı alabilir ve makalelere bağlantı verebilir.


All studies accepted to the Journal of Qualitative Tourist Guiding Research are subject to plagiarism control. As a result of the plagiarism check, the matches are examined and as a result, a plagiarism report related to the article is created. The editor (s) may request corrections in the relevant parts of the article as a result of their review or remove the article from the publication process. The similarity rates of the articles whose similarities are checked using Turnitin and iThenticate similarity programs should be maximum 15%, excluding the references. For this reason, it is recommended that authors check the similarity rates of the articles using similarity programs before submitting their articles to the journal.

Author(s) are expected to comply with the ethical rules specified in the Higher Education Council Scientific Research and Publication Ethics Directive. In scientific events such as congresses, conferences, symposiums, etc., the author(s) must indicate this situation as a footnote in their articles, in the studies presented as “abstract” and the studies produced from the master’s / doctorate thesis. Only one article belonging to the author(s) can be published in a number of issues. After publication, the article(s) that are proven to have been violated are removed from the publication.

COPYRIGHT NOTICE

The authors are obliged to transfer the copyrights of their articles to the Journal of Qualitative Tourist Guiding Research. The authors reserve the right to reproduce all their rights other than copyright for their own purposes, but not for commercial purposes, to use a part of the work in the author’s books or courses provided that it is stated in the bibliography section of the journal, and to use them on their personal web pages provided that the title of the article is specified. In the articles accepted as a result of the referee evaluation, the authors must sign the “Copyright Transfer Form” document and send it via e-mail. Articles of authors who do not submit the copyright transfer form are not published.

OPEN ACCESS POLICY

Journal of Qualitative Tourist Guiding Research is an international journal that adopts an open access policy and commits itself to providing easy and free access for everyone. Turnad.org is the official web address of the journal. The journal can use, reproduce and share all the works whose peer review has been completed, provided that the source is provided in line with the open access policy. At the same time, all the articles published after the referee evaluation can be read, downloaded, distributed, printed and linked to the articles free of charge by the journal users, without the permission of the publisher and the author(s), provided that the source is indicated.