BAŞ EDİTÖRLER

Dr. Öğr. Üyesi Vedat ACAR
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Fahri ÇAKMAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdullah TANRISEVDİ/ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Atilla AKBABA / İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER/ İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail GEZGİN/ Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Muharrem TUNA /Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Necmi UYANIK / Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU/ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Nuri ÖZDOĞAN/ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özdal DEĞİRMENCİOĞLU / Beykent Üniversitesi

ALAN HAKEMLERİ (TURİST REHBERLİĞİ)

Prof. Dr. Elbeyi PELİT/ Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Medet YOLAL / Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Zafer ÖTER/ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Ali TÜRKER/ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Canan TANRISEVER/ Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma Özlem GÜZEL/ Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Güntekin ŞİMŞEK/ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Hande AKYURT KURNAZ / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Nuray TETİK DİNÇ / Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Özcan Zorlu / Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem KÖROĞLU / Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Seda ŞAHİN/ Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Uysal YENİPINAR / Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Yalçın ARSLANTÜRK/ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Alaattin BAŞODA/ Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KURTLU/ Karabük Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YETGİN AKGÜN/ Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ATAY/ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nalan ALBUZ/ Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TEKİN ÖZBEK/ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Seçkin ESER/ Kırklareli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sonay KAYGALAK ÇELEBİ/ Batman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Uğur AKDU/ Gümüşhane Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yurdanur YUMUK / İstanbul Gelişim Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Ezgi KIRICI TEKELİ / Iğdır Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Meltem ALTINAY ÖZDEMİR/ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Nilgün DEMİREL / Iğdır Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Burçin KIRLAR/ Pamukkale Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Nilgün GÜNEŞ / Akdeniz Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Orhan YABANCI / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dr. Cemil BEZMEN 

ALAN HAKEMLERİ (SANAT TARİHİ)

Doç. Dr. Aytuğ ARSLAN/ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Başak Burcu EKE/ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Gül ERBAY ASLITÜRK/ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Birsen ERAT/ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

ALAN HAKEMLERİ (ARKEOLOJİ)

Doç. Dr. Elçin DOĞAN GÜRBÜZER/ İzmir Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Emre ERDAN /Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Murat ÇEKİLMEZ / Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem TÜTÜNCÜLER BİRCAN / Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Serap ÖZDÖL / İzmir Ege Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aydın ERÖN / Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülden ÖZKALALI EKMEN / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hamza EKMEN / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sedat AKKURNAZ / Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sinan MİMAROĞLU / Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Sevgül ÇİLİNGİR / Ege Üniversitesi

KİTAP TANITIM BÖLÜMÜ SORUMLUSU

Doç. Dr. Hande AKYURT KURNAZ/ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yayımcı Bilgileri

Yayımcı Adı: Vedat ACAR

İmtiyaz Sahibi: Vedat ACAR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Vedat ACAR

Webmaster: Yiğit Can ŞENBAHAR