Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisine (TURNAD) makale gönderimi elektronik posta aracılığı ile gerçekleşmekte olup, aşağıdaki mail adresi aracılığı ile editörlere makale gönderimi sağlanabilmektedir.

Dergimize makale gönderim aşamasında aşağıdaki linkte verilen Telif Hakkı Devir formu doldurulup, imzalanıp ve taranıp editörlere ulaştırılmalıdır.

TELİF HAKKI DEVİR FORMU

Makale Gönderimi için:

editor.turnad@gmail.com